Thursday, 30/6/2022 UTC+2
Dobry Portal internetowy!

Kiedy tak właściwie warto zasięgnąć porady kardiologa?

Post by relatedRelated post

Pomoc medyczna z e-receptą – wszystko co powinieneś wiedzieć
Ktokolwiek z nas, kto jest zatrudniony na umowę o prace, posiada ubezpieczenie, a w związku z tym prezes odprowadza składki zdrowotne za nas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zabezpieczone są prócz tego dzieci do 18 roku życia lub ewentualnie starsi, jeżeli się uczą czy też studiują, pod warunkiem, że nie zakończyły 26 roku życia. Również osoby bezrobotne, jakie są zarejestrowane w urzędach pracy, posiadają zabezpieczenie zdrowotne. Jeszcze do niedawna udając się do lekarza trzeba było posiadać przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia bądź książeczkę ubezpieczeniową, jednak od dnia 1 stycznia 2013 roku nastąpiła w tej sprawie zmiana – recepta elektroniczna. Udając się wiec obecnie do jakiegokolwiek lekarza musimy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, najprawidłowiej dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej i numer PESEL. Pracobiorca rejestracji medycznej sprawdza w specjalnym systemie elektronicznym, nazwanym e-WUŚ, czy mamy aktualne ubezpieczenie zdrowotne uprawniające nas do bezpłatnych świadczeń lekarskich na terenie naszego kraju, skontrolowanie następuje po wpisaniu numeru PESEL w systemie.

About

Teksty: